Samverkan och Innovation

Hur kan innovation, samverkan och AI accelerera arbetet med hållbar samhällsutveckling? I sessionerna lyfts initiativ, exempel och möjligheter som visar på innovationens, samverkans och AI:s möjligheter. Vi kommer att kika närmare på hur dessa kan hjälpa till att öka takten för en hållbar stadsutveckling i samklang med nationella och internationella målsättningar inom miljöområdet.
Nio svenska städer och fyra myndigheter skrev i fjol på Europas första klimatkontrakt – Klimatkontrakt 2030. Kontraktet ska stötta städerna på deras resa mot att bli klimatneutrala till 2030 och därmed visa vägen för andra städer. Sverige går därmed före EU:s satsning att 100 europeiska städer ska bli föregångare med målet att snabba på utvecklingen mot ett klimatneutralt Europa. Ta chansen att vidga dina kunskaper om vad ett klimatkontrakt innebär – från den lokala nivån i svenska städer till EU:s storsatsning – och hur samhällsbyggnadsbranschen kan, och måste, bidra.