Talare

Nedan hittar du ett urval av talare och moderatorer under Building Sustainability 2023. Sidan uppdateras löpande.

Talare

Nedan hittar du ett urval av talare och moderatorer under Building Sustainability 2023. Sidan uppdateras löpande.

Amanda Borneke, moderator

Cirkulär specialist, Sweco Sverige

Carolina Larsson

Avdelningschef certifiering och chef Miljöbyggnad/MbiD, Sweden Green Building Council

Christoffer Persson

Transaktionsansvarig, ICA Fastigheter

Ellionor Triay Strömvall

Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Emelie Movin

Hållbarhetsspecialist, Byggvarubedömningen

Erik Florman
Hållbarhetschef, Akademiska Hus

Evelina Enochsson
Chef NollCO2, Sweden Green Building Council

Fabian Levihn
Doktor i industriell ekonomi, FoU-chef på Stockholm Exergi och forskare på KTH

Fredrik Dahlgren
COO, Plant

Hannes Morger
Vd, Byggvarubedömningen

Janna Karlsson
Produktutvecklare, Prefab

Jenny Wahl

Drift- och teknikchef, Wihlborgs Fastigheter

Jack Johnson

Landskapsarkitekt, White Arkitekter

Jonas Larsson 

Miljöchef, SSAB

Jonas Rune
Sektionschef Ekologi och Ytvatten, WSP Earth & Environment

Karin Karlsbro (L)

Europaparlamentariker, ledamot i miljöutskottet ENVI

Kata Nylén

Leg. psykolog och författare, specialist i organisationspsykologi, vd KLOT, grundare Klimatpsykologerna

Kerstin Eriksson

Forskare inom samhällsskydd och beredskap, RISE

Linda Wäppling

Hållbarhetsstrateg, Hifab Advisory

Lotta Werner Flyborg

Vd Sweden Green Building Council

Louise Alström

Affärsutvecklare, Skanska Industrial Solutions

Magnus Persson

Vd, Skanska Sverige

Magnus Rothman

Projektledare, Strategisk grönyteplanering, Stockholms Stad

Markku Rummukainen
Professor i klimatologi vid Lunds Universitet och Sveriges kontaktperson för IPCC vid SMHI

Malin Strand
Projektledare, Fossilfritt Sverige

Maria Perzon
Group sustainability manager, Castellum

Marie Brandstedt
Byggprojektledare, ICA Fastigheter

Mattias Goldmann
Grundare av 2030-sekretariatet

Mattias Gustafsson
Biokolspecialist/vice vd för EcoTopic och Biokolprodukter

Nils Resvik
Projektutvecklingschef, Vectura

Olle Burell (S)
Kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm / Arkitekt 

Patrick Amofah

Projektledare, Upphandlingsmyndigheten

Paula Mackenzie

Landskapsarkitekt, White Arkitekter

Pelle Tunell
Vd, Plant

Pia Öhrling
Vd Piacon, seniorexpert LEED hos SGBC

Sofia Eskilsdotter
Landskapsarkitekt, Eskilsdotter Landskap

Staffan Moberg
Jurist, Svensk Försäkring

Stefan Uppenberg

Expert, carbon management WSP

Stefan Uppenberg

Expert, carbon management WSP

Simon Iaffa Nylen

Hållbarhetschef, Fastighets AB Regio, och Hållbarhetsansvarig, Brunswick Real Estate

Thomas Stoll

Gruppchef stadsbyggnad, IVL Svenska Miljöinstitutet

Ulrika Palme

FDr Miljösystemanalys, Universitetslektor teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

Åsa Lindell

Nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen

Temaspår


En värld i förändring: Vilken roll spelar samhällsbyggnadsbranschens miljö- och klimatarbete i den globala klimatkrisen?

Vad säger den senaste forskningen om klimatets påverkan? Och var befinner sig samhällsbyggnadsbranschen i klimatkrisen? Vi tittar på de utmaningar som finns idag och vad vi kan vänta oss under kommande år.


Resurspositiv byggnation: Förebyggande miljö- och klimatåtgärder i teori och praktik

Hur kan den svenska samhällsbyggnadsbranschen bidra till att minska klimatutsläppen och istället gå mot resurspositivitet? 

I det här blocket tittar vi på förebyggande insatser för branschens miljö- och klimatpåverkan såsom energieffektivisering, elektrifiering, hållbara materialflöden och leveranskedjor samt återbruk.


Klimatåtgärder här och nu: Nya metoder, trender och den senaste teknikutvecklingen

Från riskminimering och klimatanpassningsstrategier till kolinlagring och minusutsläpp — ta del av banbrytande metoder från branschens alla hörn som motverkar negativ påverkan på klimat och miljö. 


Förutsättningar: Att accelerera omställningen i en osäker omvärld

Trots lågkonjunktur och det komplicerade säkerhetsläget både i Sverige och globalt behöver miljö- och klimatarbetet i vår sektor trappas upp. Men hur får vi med oss alla – från beslutsfattare och investerare till kommuner och fastighetsägare – på resan?


Framtidsspaning: Det händer under 2024

Framtidspanelen diskuterar vad som väntar under kommande år; vilka nya EU-ramverk har vi att förhålla oss till och hur kommer den ekonomiska situationen utvecklas?