Partners

ICA Fastigheter är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag inom detaljhandel. Bolaget skapar förutsättningar för ICAs verksamheter att öka sina marknadsandelar och växa. Fastighetsportföljen innehåller butiker, lager samt fastigheter och mark för framtida potentiella lägen

Mjukvarubolaget Plant ger bygg- och fastighetsbolag helt nya möjligheter att minska klimatpåverkan. Plant klimatberäknar alla byggprojekt, från förstudie till bygghandling och levererar slutligen klimatdeklarationen.

Med hög grad av automation är det enkelt att göra många beräkningar i olika skeden och få jämförbara resultat.

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Deras vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Skanskas globala erfarenhet, lokala expertis och finansiella styrka ger möjligheten att hantera några av världens mest komplexa byggprojekt.  Hållbarhet är en grundläggande del av verksamheten och tillsammans med partners skapar man innovativa och hållbara lösningar för dagens och kommande generationer.

Sweden Green Building Council har genomfört konferensen Building Sustainability sedan 2012 och under åren har konferensen växt sig allt större. Tack vare våra trogna besökare, stora nätverk, partners och engagerade talare, lockar Building Sustainability över flera hundra deltagare.

Vi erbjuder ett fåtal exklusiva partnerskap i samband med konferensen. Ta chansen redan nu att engagera ditt företag och va med och syns i årets händelse inom hållbart samhällsbyggande.

Vill du bli partner?
För mer information om vad det innebär att bli partner till Building Sustainability kontakta Helena Nordenberger, Event- och partneransvarig, SGBC, Telefon: 076-517 27 29, email: helena.nordenberger@sgbc.se