Program

Årets konferens kretsar kring sektorns omställning och tar avstamp i högaktuella ämnen, forskning och inspirerande case studies.

Under dagen bjuds det på inspirerande föredrag, vassa paneldiskussioner och framtidsspaningar som utforskar den snåriga vägen till en resurspositiv byggd miljö – lokalt, regionalt och globalt.

Ladda ner programmet i pdf-format här.

08:30 - 09:00Kaffe & registrering
09:00 - 09:05
Välkommen!
Lotta Werner Flyborg, vd, Sweden Green Building Council och moderator Amanda Borneke, cirkulär specialist Sweco Sverige
09:05 - 09:07
Hälsning från World Green Building Council
Christina Gamboa, vd World Green Building Council
En värld i förändring: Vilken roll spelar samhällsbyggnadsbranschens miljö- och klimatarbete i den globala klimatkrisen?

09:10 - 09:30
Klimatet förändras. Vi påverkas. Vi kan påverka. Det är bråttom.
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges kontaktperson för IPCC vid SMHI
09:30 - 09:50
De osjungna hindren för ett samhälle i förändring
Jonas Rune, sektionschef ekologi och ytvatten, WSP
09:50 - 10:10
Så växlar vi upp det hållbara samhällsbyggandet
Magnus Persson, vd Skanska Sverige
10:10 - 10:40Fika och mingel
Vägen till resurspositiv byggnation: Förebyggande miljö- och klimatåtgärder i teori och praktik

Spår 1: Strategier för minskad klimatpåverkan och cirkularitet

Moderator: Amanda Borneke

10:40 - 11:00
Kommunerna som makthavare i den gröna omställningen

Olle Burell, kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm / arkitekt

11:00 - 11:20
Återbruk och cirkulära strategier

Thomas Stoll, gruppchef stadsbyggnad och arkitekt, IVL Svenska Miljöinstitutet/CCBuild

11:20 - 11:40
”Sluta bygg nytt i onödan" – vägen mot en cirkulär omställning på våra campus

Erik Florman, hållbarhetschef, Akademiska Hus

11:40 - 12:00
Climate tech i strategiskt prognosarbete mot nettonoll

Pelle Tunell, vd, Plant och Nils Resvik, projektutvecklingschef, Vectura

Spår 2: Hållbara material och leveranskedjor

Moderator: Pia Öhrling

10:40 - 11:00
Hållbara leveranskedjor, hur tar vi nästa steg?

Emelie Movin, hållbarhetsspecialist, Byggvarubedömningen

11:00 - 11:20
Klimatneutrala värdekedjor genom elektrifiering av tunga transporter

Louise Alström, projektutvecklare Skanska Industrial Solutions

11:20 - 11:30
Materialval och biodiversitet ur ett helhetsperspektiv

Ulrika Palme, universitetslektor, teknikens ekonomi och organisation, Chalmers

11:30 - 12:00
Panel: stål, betong, trä eller återbruk – vilket material är bäst?

Marie Brandstedt, ICA Fastigheter; Janna Karlsson, Thomas Betong; Thomas Stoll, IVL; Jonas Larsson, SSAB; Ulrika Palme, Chalmers

12:00 - 13:00Lunch
Klimatåtgärder här och nu: Nya metoder, trender och den senaste teknikutvecklingen

Spår 1: Klimatanpassning, biologisk mångfald och en fossilfri framtid

Moderator: Amanda Borneke

13:00 - 13:20
Fossilfritt Sverige och sektorns nya färdplan

Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen och Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige

13:20 - 13:40
Upphandling som strategiskt verktyg för hållbar samhällsbyggnad

Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten och Patrick Amofah, projektledare, Upphandlingsmyndigheten

13:40 - 14:00
Klimatriskanalyser på fastighetsnivå enligt EU-taxonomin: metod, genomförande och mål

Simon Iaffa Nylén, hållbarhetschef, Fastighets AB Regio, och hållbarhetsansvarig, Brunswick Real Estate

14:00 - 14:20
Nya blå-gröna Slussen: biologisk mångfald och klimatanpassning genom ny vattenteknik

Paula Mackenzie, landskapsarkitekt, White arkitekter, Jack Johnson, landskapsarkitekt White arkitekter, Sofia Eskilsdotter, landskapsarkitekt, Eskilsdotter landskap

14:20 - 14:40
Strategisk grönytekartering som verktyg för klimatanpassning

Magnus Rothman, projektledare, strategisk grönyteplanering, Stockholms Stad

14:40 - 15:00
Panel om klimatanpassning: hur rustar vi för nya skyfall och vem bär ansvaret?

Staffan Moberg, Svensk Försäkring, Simon Iaffa Nylen, Amanda Axelsson, SGBC, Kerstin Eriksson, RISE, Maria Perzon, Castellum, Carolina Larsson, SGBC

Spår 2: Från energieffektivisering till kolinlagring och minusutsläpp

Moderator: Pia Öhrling

13:00 - 13:20
Negativa utsläpp med bio-CCS

Fabian Levihn, Doktor i industriell ekonomi, FoU-chef, Stockholm Exergi

13:20 - 13:40
Klimatneutrala anläggningsprojekt – vad är det? resultat från Vinnova/SBUF:s studie

Stefan Uppenberg, expert carbon management, WSP

13:40 - 14:00
Panel: praktiska lösningar för att fånga in koldioxid.

Fabian Levihn, Stockholm Exergi, Stefan Uppenberg, WSP, Mattias Gustafsson biokolspecialist/vice vd för EcoTopic och Biokolprodukter, Fredrik Dahlgren, COO Plant, moderator Evelina Enochsson, SGBC

14:00 - 14:20
EU-taxonomin – från global omställningsagenda till konkret förflyttning i fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen

Linda Wäppling, hållbarhetsstrateg, Hifab Advisory

14:20 - 14:40
Renovering och utveckling av befintliga butiksfastigheter

Christoffer Persson, transaktionsansvarig, ICA Fastigheter

14:40 - 15:00
Energiinnovationer för befintligt bestånd – exempel resursoptimering

Jenny Wahl, drift- och teknikchef, Wihlborgs

15:00 - 15:30Fika och mingel
Att accelerera omställningen i en osäker omvärld: Hur ser förutsättningarna ut?

15:30 - 15:50
Klimatpsykologi och branschens omställning
Kata Nylen, psykolog och författare, specialist i organisationspsykologi, grundare Klimatpsykologerna
15:50 - 16:10
Sektorns hållbarhetsarbete ur ett EU-perspektiv
Karin Karlsbro (L), europaparlamentariker, ledamot i miljöutskottet ENVI
16:10 - 16:25
Förväntningar på COP28: det behövs för att lyckas med omställningen
Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet
16:25 - 16:30Bensträckare
Framtidsspaning

16:30 - 16:55
Framtidspanelen: det händer under 2024
Magnus Persson, vd Skanska Sverige, Hannes Morger vd Byggvarubedömningen, Lotta Werner Flyborg, vd SGBC, Åsa Lindell nationell projektledare klimat Byggföretagen, Karin Karlsbro, europaparlamentariker för Liberalerna
16:55 - 17:00
Avslutning
17:00 - 19:00Mingel inför Sweden Green Building Awards
19:00 - 00:00Sweden Green Building Awards