Talare - 2023

Talare

Programmet är fortfarande under utveckling.
Här är ett urval av våra hittills bokade talare!

Jonas-Rune

Jonas Rune

Sektionschef Ekologi och Ytvatten, WSP Earth & Environment.

Kata-Nylen

Kata Nylén

Leg. psykolog och författare, specialist i organisations-psykologi, vd KLOT, grundare Klimatpsykologerna.

Markku Rummukainen

Markku Rummukainen

Professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges kontaktperson för IPCC, vid SMHI.