Program och talare

Building Sustainability 2023 kretsar kring sektorns omställning och tar avstamp i högaktuella ämnen, forskning och inspirerande case studies.

 Under dagen bjuds det på inspirerande föredrag, vassa paneldiskussioner och framtidsspaningar som utforskar den snåriga vägen till en resurspositiv byggd miljö  lokalt, regionalt och globalt. 

Programmet är under produktion. Fullständig agenda släpps senare i höst.

Talare

Nedan hittar du ett urval av talare och moderatorer under Building Sustainability 2023. Sidan uppdateras löpande.

Amanda Borneke, moderator

Cirkulär specialist, Sweco Sverige

Carolina Larsson

Avdelningschef certifiering och chef Miljöbyggnad/MbiD, Sweden Green Building Council

Ellionor Triay Strömvall

Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Jonas Rune
Sektionschef Ekologi och Ytvatten, WSP Earth & Environment

Kata Nylén

Leg. psykolog och författare, specialist i organisationspsykologi, vd KLOT, grundare Klimatpsykologerna

Linda Wäppling

Hållbarhetsstrateg, Hifab Advisory

Lotta Werner Flyborg

Vd Sweden Green Building Council

Louise Alström

Affärsutvecklare, Skanska Industrial Solutions

Louise Ödlund

Professor i Energisystem

Prefekt, Linköpings Universitet

Magnus Persson

Vd, Skanska Sverige

Markku Rummukainen
Professor i klimatologi vid Lunds Universitet och Sveriges kontaktperson för IPCC vid SMHI

Mattias Goldmann
Grundare av 2030-sekretariatet

Patrick Amofah

Projektledare, Upphandlingsmyndigheten

Pelle Tunell

Vd Plant

Simon Iaffa Nylen

Fastighets AB Regio och hållbarhetsansvarig, Brunswick Real Estate

Stefan Uppenberg

Expert, carbon management WSP

Temaspår


En värld i förändring: Vilken roll spelar samhällsbyggnadsbranschens miljö- och klimatarbete i den globala klimatkrisen?

Vad säger den senaste forskningen om klimatets påverkan? Och var befinner sig samhällsbyggnadsbranschen i klimatkrisen? Vi tittar på de utmaningar som finns idag och vad vi kan vänta oss under kommande år.


Resurspositiv byggnation: Förebyggande miljö- och klimatåtgärder i teori och praktik

Hur kan den svenska samhällsbyggnadsbranschen bidra till att minska klimatutsläppen och istället gå mot resurspositivitet? Vilka förebyggande insatser kan vi använda för att värna den biologiska mångfalden?

I det här blocket tittar vi på förebyggande insatser för branschens miljö- och klimatpåverkan såsom energieffektivisering, hållbara materialflöden och leveranskedjor samt återbruk.


Klimatåtgärder här och nu: Nya metoder, trender och den senaste teknikutvecklingen

Från ny teknik för energieffektivisering av befintliga byggnader till kolinlagring och nya beräkningsverktyg för biologisk mångfald — ta del av banbrytande metoder från branschens alla hörn som motverkar negativ påverkan på klimat och miljö. Här tittar vi också på olika strategier för klimatanpassning och diskuterar riskminimering och praktiska tillvägagångssätt för fastighetsägare och kommuner. 


Förutsättningar: Att accelerera omställningen i en osäker omvärld

Trots lågkonjunktur och det komplicerade säkerhetsläget både i Sverige och globalt behöver miljö- och klimatarbetet i vår sektor trappas upp. Men hur får vi med oss alla – från beslutsfattare och investerare till kommuner och fastighetsägare – på resan?


Framtidsspaning: Det händer under 2024

Framtidspanelen diskuterar vad som väntar under kommande år; vilka nya EU-ramverk har vi att förhålla oss till och hur kommer den ekonomiska situationen utvecklas?